Vårt stagierprogram är en viktig del av Adam/Albin där vi får dela med oss av vårt sätt att arbeta till kollegor eller blivande kockar. Det är också ett bra sätt att få en fast anställning i teamet då vi får arbeta sida vid sida och möjlighet att få lära känna varandra under en tid. Vi söker alltid människor som är hungriga på mer kunskap och på att utvecklas!